مجموعه پانیذ تولد هنرجو محمد مهدی هاتفی را تبریک گفته و برای این پسر هنرمند از خداوند یکتا بهترین ها را خواستاریم.
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting