محدثه عزیزحقیقی
تو ستاره درخشان آسمان پانیذی که زادروزت نشانه مهربانی،دلسوزی و تعهد و وفاداری بی کران است.امیداست زیر سایه پروردگار ودرکنارکانون گرم خانواده بزرگ پانیذ،درخشان تر از گذشته،به رویاهای شیرین خود دست یابی.
تولدت مبارک
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting