مجموعه پانیذ تولد هنرجویان آوا کشانی و نازنین ثابتی را تبریک گفته و برای این دختران هنرمند از خداوند یکتا بهترین ها را خواستاریم.
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting