#هفدهمین_جشنواره_تئاتر_پانیذ
#نوزدهمین_خبر
تمرینات نمایش “صید”
حاضر در بخش جوان جشنواره
به کارگردانی برکه بذری
عکس ها و خبرهای بیشتر را در ادامه دنبال کنید …
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting