هفدهمین_جشنواره_تئاتر_پانیذ

#سیزدهمین_خبر

تمرینات نمایش “دایره گچی قفقازی”
حاضر در بخش جوان گروه (ب) جشنواره
به کارگردانی امین اکبری نسب

عکس ها و خبرهای بیشتر را در ادامه دنبال کنید …
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting