#هفدهمین_جشنواره_تئاتر_پانیذ

#چهاردهمین_خبر

تمرینات نمایش “بازرس”
حاضر در بخش جوان جشنواره
به کارگردانی آذر متفکر

عکس ها و خبرهای بیشتر را در ادامه دنبال کنید …
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting