بهترین آموزشگاه پانتومیم در شرق تهران

تمرین امروز ساعت 17 فراموش نشود
این پیام جهت یادآوری به گروه موسیقی هزار و یکشب است
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting