🎭اطلاعیه 🎬
امروز آخرین فرصت برای هنرجویانی است که در آزمون حضوری دیروز یکشنبه حضور نداشتند؛
امروز آزمون آنلاین در چهار رنج سنی خردسال،دبستان،نوجوان وجوان طبق زمانبندی برگزار می گردد.
لطفا هرهنرجو طبق ساعت و رنج سنی مشخص و مدرس مربوطه در آزمون شرکت نماید.

🔴 خانم متفکر ساعت ۱۴تا۱۵
(خردسال،دبستان)

🔴آقای افضلی ساعت۱۵تا۱۶
(خردسال،دبستان)

🟢آقای غریب زاده ساعت۱۶تا۱۷
(نوجوان،جوان)

🟢آقای فرجی ساعت۱۸تا۱۹
(نوجوان،جوان)

🔴آقای قاسمی ساعت۱۹تا۲۰
(خردسال،دبستان)

🟢آقای جوادی ساعت۲۰تا۲۱
(نوجوان،جوان)
🎬🎭🎬🎭🎬🎭🎬🎭🎬🎭🎬🎭🎬

🟣نکات ضروری:
آزمون دردو بخش شفاهی(پرسش وپاسخ)وعملی(انجام یک اتود)برگزار می گردد.
آزمون هرهنرجو حداکثر ۷دقیقه می باشد.
-دختران با حجاب کامل(مقنعه) و پسران با ظاهر موجه در آزمون حاضر شوند.
لطفا هنرجویانی که اسامی شان در لیست آزمون بوده و به هردلیل امکان حضور درجلسه را نداشتند،جهت آزمون آنلاین ازطریق لینک زیر اقدام نمایند:
@Panizazmoon

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting