🛎🛎🛎🛎🛎🛎اطلاعیه 🛎🛎🛎

باتوجه به شرایط اضطراری که بوجود آمده است و همچنین در خواست خانواده ها و ضرورت سلامت جمعی هنرجویان، تصمیم آکادمی پانیذ به تغییر زمان برگزاری جشنواره در بهارسال آینده خواهد بود.

اما کلیه کلاسهای آموزشی تا دستور رسمی دولت بر تعطیلی آموزشگاهها برقرار است🙏

🌹جشنواره را ازطریق اخبارکانال ما دنبال کنید

#هجدمین_جشنواره_تئاتر_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting