آموزشگاه پانیذ، فردا شنبه 6 مهر به دلیل جشنواره پانیذ تعطیل میباشد، لذا هنرجویانی که ترم پاییز خود را شنبه ها انتخاب کرده اند تا سه هفته شنبه کلاس ندارند و به انتهای دوره ایشان افزوده خواهد شد. از این هفته سه شنبه جبرانی شنبه رو به دلیل ازدحام جمعیت و تداخل با کلاسهای خود سه شنبه نخواهیم داشت .بقیه ایام این هفته کلاسها به روال برنامه و جدول فصل پاییز باقیست

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting