📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
با توجه به این که آموزشگاه پانیذ فقط تعطیلات‌ رسمی تعطیل میباشد لذا هرگونه تعطیلی مبنی از شرایط اضطراری انتشارویروس کرونا،تنها با ابلاغ دستورالعمل وزارت ارشاد خواهدبود.👌

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting