آموزشگاه پانیذ، فردا شنبه 30 شهریور به دلیل جشنواره تعطیل میباشد، لذا سه شنبه دوم مهر جایگزین کلاسهای شنبه و کلاسهای سه شنبه نیز سر جای خود برگزار خواهد شد.بقیه ایام این هفته کلاسها به روال برنامه و جدول فصل پاییز باقیست.
یکشنبه 31 شهریور بر اساس جدول پاییز کلاسها برگزار میگرد(شروع ساعت 14)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting