با توجه به این که آموزشگاه پانیذ، تعطیلات‌ رسمی تعطیل میباشد لذا دوشنبه مورخ 21 مرداد کلاسها تعطیل و به دوره هنرجویان اضافه میشود.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting