با توجه به این که آموزشگاه پانیذ فقط تعطیلات‌ رسمی تعطیل میباشد لذا جمعه مورخ ۲۴ آبان به علت(میلاد رسول اکرم) کلاسها تعطیل و به دوره هنرجویان اضافه میشود.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting