تست های بازیگری

تست های بازیگری بخش مهمی از زندگی یک بازیگر هستند. برای بسیاری از بازیگران، این تست ها فعالیت هایی هستند که بیش از هرچیز دیگر باید انجام شوند. همان طور که می دانید، هرچه عملکرد شما در تست بازیگری بهتر باشد، احتمال پذیرفته شدن شما بیش تر می شود. اگر کارتان خیلی وقت ها خوب باشد، آن گاه تعداد نقش هایی که به دست می آورید بیش تر خواهد بود و کارگردانان و تهیه کنندگان به مرور به شما توجه خواهند کرد.

فلسفه ی تست های بازیگری

اگر از اهمیت تست های بازیگری آگاه شوید، انرژی بیشتری در راه بهتر شدن مهارت هایتان صرف خواهید کرد. بهترین پندی که می توان به شما داد این است که: یک تست بازیگری فقط موقعیتی برای بازی کردن است. این که شما نقش یک کاراکتر را به دست آورید و بازی کنید. یک شانس برای این که کاری را که عاشقانه دوست دارید، انجام دهید.

تست های بازیگری

تست های بازیگری

مهم نیست این نقش یک دقیقه، یک ساعت یا یک سال به طول بینجامد. خواهش می کنم این را گوشه ی ذهن داشته باشید که نگرانی، عصبی بودن و آرزوهای واهی داشتن، هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. برای همین حتی الامکان از فکر کردن به نتیجه ی یک تست بازیگری خودداری کنید. برایان کرنستون به بهترین شیوه این صحبت را جمع بندی می کند: پند تست بازیگری فوق العاده!

بیایید با هم صادق باشیم. اغلب ما این روزها برای فیلم های سینمایی یا تلویزیون در تست ها شرکت می کنیم. این دو مورد برای اغلب بازیگران مانند نان و کره هستند. برای همین چند نکته ی سرسری و دم دستی برای این گونه مواقع برایتان می نویسم.

نکات ریز و درشت لازم

1. همه چیز را ساده و آسان برگزار کنید. کم ترین کار لازم را انجام دهید. از نمایشی شدن بپرهیزید.

2. پررو باشید! دلربایی کنید و بازی کنید!

3. از صدای طبیعی خودتان استفاده کنید و تحت تاثیر صداهای ساختگی که به شما ندا می دهند، قرار نگیرید!

4. راحت باشید. تا می توانید قبلا جلوی دوربین بازی کنید تا عادت داشته باشید.

5. زیادی شخصیت سازی نکنید، بلکه به دنبال شباهت هایی باشید که این شخصیت با شما دارد و روی همان تمرکز کنید.

اغلب موارد کارگردان یا مسئول انتخاب بازیگر در اتاق همراه شما خواهند بود. در این شرایط نکات زیر را رعایت کنید:

1. با انرژی خودتان به اتاق تست بازیگری بیایید.

2. تلاش نکنید کسی را تحت تاثیر قرار دهید. در دنیای خودتان باشید و روی صحنه تمرکز کنید.