در اين يادداشت قصد داريم در خصوص تست بازيگری صحبت كنيم كه همواره حواشی زيادی پيرامون آن مطرح بوده است. كارگردانان مختلفی اقدام به برگزاری تست برای انتخاب بازيگر می كنند و معمولا در اين تست ها افراد بسيار زيادی شركت کرده به طوری كه در بعضی مواقع آمار شركت كنندگان به هزار نفر و بيشتر می رسد. در هر صورت در تست ها ما با تعداد زيادی از علاقه مندان به بازيگری مواجه هستيم كه هر كدام نهايت تلاش خود را برای انتخاب شدن انجام می دهند. در تست ها شما بايد بهترين باشيد تا شانس انتخاب شدن داشته باشيد.

برای موفقيت در تست ها بايد از قبل آمادگی هايی داشته باشيد و به اين شكل نيست كه صرفا با شرکت در یک تست، آن هم بدون داشتن مهارت و تجربه كافی انتظار داشته باشید تا در نهايت انتخاب هم شويد. چنين چيزی در واقعيت اتفاق نخواهد افتاد بلكه تست های بازيگری شرايط خاص خود را دارند و درك درست از اين شرايط تنها راه پذيرفته شدن است.

برای پذيرفته شدن در تست ها در قدم اول بايد مهارت ها و توانايی های پايه بازيگری را بلد باشيد. در واقع بازيگری مانند ساير هنرها و فعاليت ها يك سری توانايی ها و آمادگی های اوليه ای را لازم دارد. برای مثال هر بازيگری بايد بتواند به زبان رسمی كشور بدون لهجه و گويش خاصی صحبت كند يا اينكه هر بازيگری بايد سطحی از سلامتی‌ و شرايط مناسب فيزيكی را داشته باشد. در واقع شما بايد حداقل هايی را دارا باشيد در غير اين صورت شركت در تست ها عملا نتيجه ای برایتان نخواهد داشت. البته تسلط بر موارد پايه يك فاكتور حداقلی است و به هيچ وجه تضمين كننده نمی‌باشد اما شرط لازم برای هر تستی محسوب می شود.

 تست بازیگری

تست بازیگری

نكته بعدی ميزان مهارت و استعداد است به طوری كه هر چقدر مهارت ها و استعدادهای بالاتری داشته باشيد به همان ميزان شانس موفقيت را افزايش می دهيد. به همين جهت لازم است از هر فرصتی برای كسب مهارت استفاده كنيد در غير اين صورت نبايد توقعی برای موفقيت داشته باشيد. شركت در كلاس ها و ورك شاپ ها كمك شايانی به شما می كند و علاوه بر این، در صورت گذراندن اين كلاس ها گواهی پايان دوره به شما ارائه می شود و سندی بر توانايی های شماست.

موضوع ديگری كه بسيار حائز اهميت است آشنايی با روند انجام تست بوده و اينكه دقيقا چه اتفاقی در تست ها رقم می خورد. معمولا در اين مدل از كارآزمایی ها يك متن به شما داده می شود و از شما می خواهند متن را با حالت ها و حس های مختلف بخوانيد. علاوه بر اين ممكن است آزمون های ديگری هم از شما گرفته شود اما در هر حال بايد فرايند تست را به خوبی بشناسيد و نسبت به آن آگاهی داشته باشيد.

مبحث بعدی، بحث تمرين مداوم و مستمر است، در واقع هر فردی كه قصد شركت در تست را دارد بايد علاوه بر مسلط بودن بر دانش‌های‌ حداقلی ، آشنايی با روند تست و تسلط بر مهارت های مختلف به تمرين مستمر و روزانه به ويژه در زمان نزديك به تست بپردازد تا بتواند شرايط و آمادگی های لازم را كسب كند. در همين خصوص لازم است به موضوع كنترل استرس هم بپردازيم. طبيعی است که در چنين مواقعی هر فردی دچار هيجان و استرس شود اما اگر نتواند اين احساسات را كنترل كند با نتايج بسيار بدی مواجه خواهد شد. در واقع بايد بتواند بر استرس خود غلبه کند كه بخشی از اين غلبه بر استرس به همين تمرين ها و تسلط بر مهارت ها بر می گردد.

آموزشگاه پانيذ

آموزشگاه بازيگری پانيذ كه در زمينه آموزش بازيگری به كودكان و نوجوانان فعال است، يكی از بهترين مجموعه ها در اين زمينه به شمار می رود. اين آكادمی با برگزاری تست های مختلف بازيگری و ارائه مشاوره های لازم شرايطی را فراهم می كند تا هنرجويان با جو و مقتضيات تست های بازيگری آشنا شوند تا فرايند برگزاری تست را به خوبی بشناسند. علاوه بر اين هنرجويان با شركت در تست های اين مجموعه نسبت به ضعف ها و قوت های خود آگاهی پيدا می كنند. اين آگاهی و شناخت می‌تواند فرصتی باشد تا شما بتوانيد اشكالات و نواقص را بر طرف کرده و با قدرت بيشتری در تست ها شركت كنيد.