خدا مشتی خاک برگرفت
می‌خواست لیلی را بسازد
از خود در آن دمید
و
لیلی پیش از آن که با خبر شود عاشق شد.
سالیانی است که لیلی عشق می‌ورزد
لیلی باید عاشق باشد
زیرا خداوند در آن دمیده است
و هر که خداوند در آن بدمد عاشق می‌شود.
لیلی نام تمام دختران ایران زمین است
نام دیگرِ انسان…روز دختر را به تمام دختران هنرمند پانیذی تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزون برای تمام هنرجویان پانیذ خواستاریم #خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting