هنرجویانی که برای کلاس مجری گری (مدرس سرکار خانم فاطمه امینی) ثبت نام کرده اند فردا جمعه راس ساعت ۱۱:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting