با توکل بر خداوند؛ باری دیگر پانیذی ها با هم همراه میشوند و گام هایی استوار پیش به سوی موفقیت خواهند برداشت 👌
کلاس های آموزشی حضوری از این هفته چهارشنبه با رعایت اصول بهداشتی طبق لیست زمانبندی زیر ادامه خواهند داشت.
توجه داشته باشید📣📣📣📣
که ساعت کلاس ها هر روز ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ وظرفیت هر کلاس ۱۰ نفر میباشد و اگر تعداد هنرجویان در یک روز و تایم بیشتر از حد نصاب باشد کلاس به روز دیگری موکول خواهد شد.

ضمن اینکه شرکت در کلاس ها برای همه هنرجویان و به صورت آنلاین یا حضوری میباشد🌹

#آموزش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting