آیا می‌توان بین سینما و ادبیات رابطه‌ای برقرار کرد؟ شاید بتوان هر دو یا حداقل بخشی از ادبیات را در حوزه هنر قرار داد اما آیا بین این دو رابطه دیگری هست؟ بله قدرتمندترین رابطه مفهوم مشترک روایت بین دو هنر است. هر دو از روایت استفاده کرده تا داستان خود را بیان کنند. باری روایت بخشی از ادبیات داستانی است. در این مقاله به این پرسش که “آیا مطالعه شعر می تواند بازی بازیگر را غنی‌تر کند؟” صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید

 

شعر چیست؟

پاسخ به این سوال بسیار دشوار است. در طول تاریخ ادبیات از هزاران سال پیش تاکنون تعریف‌های بسیاری برای شعر ارائه شده است. در هر جامعه‌ای نظریه‌پردازانی آمده‌اند و شعر را از دید خود تبیین کرده‌اند. صحبت از همه این مفاهیم یا حداقل معروف‌ترین نظریات از حوصله این مقاله خارج است. اینجا تنها قصد داریم به آن مفهومی که از شعر در ذهن مخاطب عادی شکل گرفته است بپردازیم. از دید مخاطبان شعر آن بخشی از زبان است که با تخیل و هنر گره خورده است و می‌تواند گسستی در هستی شناختی مخاطب ایجاد کند. شعر با استفاده از دیدگاه های نوین و طرز نگاه جدید به جهان ذهنیت و تجربه انسانی مخاطب را غنی‌تر می‌کند. حال در قسمت بعدی بررسی خواهیم کرد که مطالعه شعر چه تاثیری بر روی بازیگران دارد.

تاثیر شعر بر روی بازیگران

استفاده بازیگران از شعر به دو گروه تقسیم می‌شود. یکی آن که بازیگران می‌توانند از آوا، حال موزون یا غیر موزون، یا واج آرایی موجود در بسیاری از اشعار استفاده کرده تا بیان خود را قوی‌تر کنند. وجه دیگر مطالعه شعر ذات انسانی آن است. بازیگران با مطالعه این گونه ادبی می‌توانند انسان را بهتر بشناسند. مورد دوم بسیار و بسیار مهم‌تر از بخش نخست است. جایی که بازیگران با استفاده از شعر تجربه زیستی خود را غنی‌تر کرده با دید بهتر و عمیق‌تری به جهان و همین طور کاراکتر نگاه می‌کنند. حال قصد داریم که هر نوع را مبسوطو تر بررسی کنیم.

 

شعر برای بیان بهتر

یکی از کارکردهایی که مطالعه شعر دارد تقویت بیان است. حتماً معلم بیان شما نیز به شما تکلیف شاهنامه خوانی داده است. مطالعه شعر به ویژه نوع کلاسیک آن به علت استفاده از وزن عروضی خاص و همچنین واج آرایی‌ها و انتخاب کلمات خاصی که دارد می‌تواند بسیار موثر باشد. البته متن بسته به سلیقه خودتان و مربی متغیر است. این که بخواهید چه نوع متنی را کار کنید  به جنس صدای شما نیز مربوط می‌شود. اگر به دنبال یک صدای حماسی و قدرتمندید شاهنامه خوانی می‌تواند به شما کمک شایانی کند؛ اما اگر دنبال صدای تغزلی و آرامید بیان اشعار حافظ یا مولانا می تواند صدای شما را بهبود دهد.

تصویری از نقالی

یکی از کارکردهایی که مطالعه شعر دارد تقویت بیان است.

شعر برای عمیق‌تر شدن نگاه 

یکی دیگر از کارکردهای مطالعه شعر برای بازیگران وجه هنری آن است. به گونه ای که شعر می تواند بازیگر را با اعماق وجود انسان آشنا کرده و او نیز از این دانش برای اجرای بهتر بازی خود استفاده کند. کسی که در عرصه هنر فعالیت می کند باید دریافت های فرهنگی خود را افزایش دهد تا بتواند فرهنگ تولید کند. شعر یکی از مهمترین ارکان فرهنگ جوامع ماست. از این رو اکیداً پیشنهاد می‌کنم که هنرجویان عزیز به مطالعه دقیق و جدی آثار تغزلی بپردازند.

 

جمع بندی

در این مقاله به این پرسش پاسخ دادیم که آیا مطالعه شعر می تواند تاثیری بر روی بازی بازیگر بگذارد. در پاسخ به دو مورد اشاره کردیم وجه آوا و نظم ذاتی شعر است که می‌تواند به بیان بهتر بازیگر کمک کند و از طرفی دیگر ذات هنرگونگی شعر عمق نگاه بازیگر به جهان و انسان را افزایش دهد. امیدوارم که مقاله انگیزه ای برای مطالعه شعر شده باشد