✏️خبر مهم✏️
بیست و یکمین دوره آزمون پایان دوره پانیذ در مهرماه 1399 برگزار می شود.
لطفا تاریخ ها را به دقت مطالعه فرمایید:
به علت عدم تجمع تعداد زیاد هنرجویان جهت برگزاری آزمون،موسسه تصمیم بر تقسیم بندی گروه های مقدماتی،میانی و تکمیلی گرفته است.
تاریخ آزمون دوره مقدماتی:📖🟠
شنبه 12مهرماه،ساعت 14
تاریخ آزمون دوره میانی:📖🔴
یکشنبه 13مهرماه،ساعت 14
تاریخ آزمون دوره تکمیلی:📖🟣
دوشنبه14مهرماه،ساعت 14
تاریخ آزمون شفاهی هنرجویان خردسال(زیر هفت سال) : 📖🟢
سه شنبه 15مهرماه،ساعت14
تاریخ آزمون آنلاین(تعداد محدود،فقط دلیل هایی که از نظر آموزشگاه موجه باشد)
سه شنبه 15مهرماه،ساعت17
جهت رزرو آزمون آنلاین؛اسم و مقطع هنرجو را به لینک @panizazmoon را همراه با ذکر دلیل موجه ارسال نمایید.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting