با شكل گيری جريان انقلاب اسلامی در كشور و پيروزی آن در سال 57 اتفاقات گوناگونی در كشور رخ داد كه هر كدام از اين اتفاقات می تواند سوژه يک فيلم باشد. با توجه به اين شرايط و فضايی كه در سينما پس از انقلاب شكل گرفت، شاهد آثار و فيلم هايی هسيتم كه به اين اتفاقات می پردازند و عمده تمركز اين دست از آثار جنگ يا به نوعی دفاع مقدس است. با توجه به فضا و روايتی كه اين آثار دارند نمی توان آن ها در ژانر پليسی، امنيتی و يا اكشن جای داد بلكه بايد نگاهی نو نسبت به ژانر و انواع آن داشت. در اوايل كار به اين سينما، سينما دفاع مقدس گفته می شد اما با ساخت فيلم هايی در خصوص مسائل مختلف از جمله اقدامات ضد امنيتی گروه های معرض با نظام به ويژه مجاهدين، پرداختن به مسئله فساد اقتصادی، مبارزات قبل از انقلاب، مبارزه با تروريسم در فرا سوی مرزها و… باعث شد تا سينمايی فراتر از دفاع مقدس شكل بگيرد سينمايی كه می توان آن را مقاوت ناميد و هادی حجازی فر را قهرمان سينمای مقاومت دانست. با توجه به مقدمه ای كه گفته شد در اين مقاله قصد داريم در خصوص بيوگرافی هادی حجازی فر صحبت كه اين روزها بيش از هر زمان ديگری نامش را در عرصه سينمايی كشور می شنويم.

بيوگرافی هادی حجازی فر

هادی حجازی فر متولد 17 خرداد سال 1355 در آذربايجان غربی است. وی فارغ التحصيل رشته نمايش عروسكی از دانشگاه تهران است. وی فعاليت های هنری خود را از سال 1370 زمانی كه 15 داشت در شهر خوی آذربايجان غربی آغاز كرد كه محوريت فعاليت های او تئاتر دانش آموزی بود.

نكته ای كه شايد به جرأت بتوان گفت يكی از دلايل موفقيت او در عرصه هنری بوده، عشق و علاقه ای است كه نسبت به هنر و كار هنری دارد به گونه ای كه در دوران مدرسه بيشترين فعاليتش در كار نمايشی بوده و وقتی برای پرداختن به فعاليت درسی نداشته. البته عدم تمايل او نسبت به فعاليت های درسی و مدرسه هم در اين امر بی تاثير نبوده است.

هادی حجازی فر

هادی حجازی فر

اولين تجربه سينمايی حجازی فر بازی در فيلم مزرعه پدری در سال 1383 بود در ادامه شاهد فعاليت خاص و چشمگيری در عرصه بازيگری نبوديم تا اينكه در سال 1394 شاهد حضور او در فيلم ايستاده در غبار بوديم كه نقش احمد متوسليان را در فيلم بر عهده داشت و توانست بازی بسيار خوبی را از خود ارائه دهد. بازی در فيلم ايستاده در غبار باعث شد تا نام او برای ولين بار در عرصه سينمايی كشور مطرح شد. سپس با بازی در فيلم های ماجرای نيمروز، لاتاری، داركوب، به وقت شام، رد خون و… توانست جايگاه خود را به عنوان يک بازيگر موفق تثبيت كند. در بين فيلم هايی كه حجازی فر پس از ايستاده در غبار بازی كرد دو فيلم نقش بسيار پر رنگی در موفقيت او داشتند يكی فيلم ماجرای نيمروز و ديگری فيلم به وقت شام بود. علت اين امر در وهله اول بازی درخشان و بی نظير حجازی فر و در قدم بعدی موفقيت اين دو پروژه سينمايی بود. فيلم به وقت شام اولين فيلم با محتوای جبهه مقاومت و مقابله با تروريسم در خارج از مرزها بود به همين جهت در كانون توجه ها قرار گرفت به ويژه اينكه كارگردان فيلم ابراهيم حاتمی كيا بود فردی كه سابقه درخشانی در اين سينما دارد. علاوه بر اين زمان توليد و اكران هم درست در اوج درگيری های سوريه بود به همين جهت اين پروژه توانست به موفقيت هايی برسد.

اگر بخواهيم نگاهی به فيلم شناسی هادی حجازی فر داشته باشيم بايد به فيلم هايی نظير :

 • مزرعه پدری
 • ايستاده در غبار
 • نسبت خونی
 • ماجرای نيمروز
 • گيلدا
 • آرا
 • داركوب
 • آستيگمات
 • شاه كش
 • كاتيوشا
 • به وقت شام
 • لاتاری
 • ژن خوک
 • رد خون
 • منطقه پرواز ممنوع
 • دو زيست
 • آتابای
 • بی همه چيز
 • موقعيت مهدی
 • زير خاكی (تلويزيون)
 • دوپينگ (تلويزيون)
 • نفس (تلويزيون)
 • كركره (تلويزيون)
 • ممنوعه (نمايش خانگی)

اشاره كرد.

علاوه بر بازيگری و كارگردانی حجازی فر سابقه فيلم نامه نويسی را هم در كارنامه خود دارد. فيلم نامه فيلم پر حاشيه آتابای كه توسط نيكی كريمی كارگردانی شد را هادی حجازی فر به رشته تحرير در آورده است.

آن چه گفته شد خلاصه ای بسيار كوتاه از بيوگرافی هادی حجازی فر بود كه متاسفانه به علت محدوديت ها امكان توضيحات بيشتر وجود ندارد.