چهارمین جشنواره مونولوگ پانیذ،از فردا یازدهم کار خود را آغاز می کند.این جشنواره قطعا با کلاس های آموزشی آکادمی پانیذ تداخلی نداشته وکلاس ها راس ساعت مقرر برگزار می گردد. لذا هنرجویان غیبت نداشته باشند.