توجه

آکادمی پانیذ درجهت فعالیت های خیرخواهانه خود،در نظر دارد روزهای سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۸ ، چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۹ ، پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ و جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۱۱ در مراسم خیریه به نفع کودکان کار و کودکان HIV واقع در بوستان گفتگو سهیم باشد.( کودکان کار و HIV در این مراسم حضور ندارند و هزینه هایی که جمع آوری میشود برایشان ارسال میشود، در ضمن این مراسم در محیط سر پوشیده و گرم برگزار خواهد شد)
ازهنرجویان و خانواده های همیشه همراه پانیذی دعوت میشود در این مسیر خیر در کنار ما حضور داشته باشند تا لحظاتی شاد برای کودکان رقم زده شود.

ساعت شروع مراسم :۱۰:۰۰ الی ۲۱:۰۰

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting