📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
با توجه به این که آموزشگاه پانیذ فقط تعطیلات‌ رسمی تعطیل میباشد لذا فردا سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۲ تمامی کلاس ها کنسل و فقط تمرین های جشنواره دایر است ،این تعطیلی به انتهای دوره هنرجویان اضافه خواهد شد👌

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting