برنامه ى باغ ترانه📹
شبكه البرز (شبكه استاني كرج )
ساعت ٢١:۰۰🕰️
با حضور هنرجوی قدیمی و خوش آتیه پانیذ ياشار حميدزاده 🌹
(ناگفته هاي ١٠ سال فعاليت هنري)
با اجراي اهنگ جديد👌

فركانس هاى شبكه البرز :
بدر :
١٢٣٠٣
افقي
٣٢٠٠٠
يوتلست 25B :
١٢٣٠٣
افقي
٣٢٠٠٠
عرب ست :
١٢٢٦٢
افقي
٢٧٥٠٠

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting