بازی با چشم ها ، چگونه می توان با چشم ها بازی کرد؟ بازیگران می توانند به راحتی از چشم ها به عنوان ابزاری برای روایت داستان استفاده کنند. اما در این راه نباید اشتباه کرد. حرفی که می خواهم بزنم این است که بازیگران به هیچ عنوان نباید به شیوه ای آگاهانه تلاش کنند تا کار خاصی را با چشم هایشان انجام دهند. چون این کار به بدتر شدن شرایط دامن می زند. پس لطفا هشدارهای موجود در این مقاله را بخوانید.

یک اشتباه در بازی با چشم ها

اولین اشتباهی که بازیگران جوان می توانند به فراوانی مرتکب شوند، این است که سعی می کنند تمام مدت با طرف مقابل تماس چشمی برقرار کنند. من کاملا متوجه هستم، چون مربی بازیگری تان بارها و بارها به شما گفته است که بازی کردن به معنای خوب گوش کردن است و شما هم با همین روند می خواهید به بازیگر مقابل تان ثابت کنید که دارید گوش می کنید. اما بازیگری همچنین درباره ی این است که به آنچه می شنوید پاسخ دهید. ما با صدای خود، زبان بدن و چشمان خود پاسخ می دهیم.

بازی با چشم ها

بازی با چشم ها

شما باید تلاش کنید هنگام گوش کردن به طرف مقابل، گاهی تماس چشمی تان را قطع کنید. این کاملا طبیعی است. در مقابل حواس تان باشد که نباید خجالتی به نظر برسید. نباید از تماس چشمی بترسید و اجتنابی به نظر برسید. یک علامت حتمی بد بازی کردن، این است چشم ها مدام خیره باشند و هیچ معلوم نباشد بازیگر به چه چیزی فکر می کند! چشمان تان را آزاد بگذارید. اجازه دهید از خودشان مراقبت کنند.

چشمان شما دروازه ای به روح تان هستند. آن ها دروازه ی مرموزی برای بازیگری هم هستند. حتما اطمینان حاصل کنید که هنگام برقراری تماس چشمی، از اعتماد به نفس کافی برخوردار هستید اما خیلی به لحاظ فکری با آن درگیر نشوید. همین خودآگاهی که ممکن است در شما وجود داشته باشد، کیفیت عملکرد شما را پایین می آورد. نکات را بدانید و بقیه ی کارها را رها کنید تا طبیعی پیش بروند.

کلام آخر

مورد بعدی توجه به آن کسی که دارید به او نگاه می کنید. آیا او زیبا و فاخر است؟ در آن صورت باید نگاه شما سرشار از تحسین و ستایش باشد. اگر به طرف مقابل تان حسودی می کنید، نگاه شما هم باید بیانگر آن باشد. و مهم تر از همه این که هر کاری که می کنید، و هر تصمیمی که درباره ی شرایط کنونی بازی گرفته اید، آن را نامحسوس اجرا کنید. شما باید به روایت بهتر داستان کمک کنید، نه این که آن قدر درگیر خودشان باشید که داستان خراب شود.