بازیگری ژانر کمدی

بسیاری از بازیگران فکر می کنند می دانند که چگونه باید در ژانر کمدی بازی کرد و زمانی که شما آن ها را در صحنه می بینید، پی می برید که فکر آن ها حقیقت نداشته است. امیدوارم شما یکی از آن ها نباشید! بازیگری ژانر کمدی خیلی خیلی سخت است. اما نمی خواهم بگویم که این مدل بازیگری تلاش زیادی می خواهد. در واقع کاملا برعکس است. بزرگ ترین بازیگران کمدی می گویند خنده دارترین نمایش ها وقتی به وجود می آیند که بازیگر در حال آرامش باشد. پس برای شروع لطفا آرامش خود را حفظ کنید.

حفظ آرامش اصل مهم در بازیگری ژانر کمدی

مهم ترین نکته این است که روی صحنه آرامش خود را حفظ کنید. تنفس، متن و مردم سه عنصری هستند که می توانند به هر بازیگری کمک کنند تا روی صحنه آرامش خود را حفظ کنند. تنفس کلید یک اجرای آرام است. تنفس طبیعی منجر به عملکرد و اجرای طبیعی خواهد شد. بازیگری ژانر کمدی می تواند با رعایت این اصل بسیار ساده تر باشد. زمانی که یک بازیگر به دلیل استرس بازی و اجرا نفس خود را در سینه حبس کند، مخاطبان کاملا آن را احساس می کنند. زمانی که بازیگر تنفس آرام دارد، مخاطبان احساس آرامش و ایمنی می کنند.

بازیگری ژانر کمدی

بازیگری ژانر کمدی

آرامش به معنای خوابالو بودن نیست! آرامش به معنای این است که به اعصاب تان اجازه ندهید عملکرد شما را مختل کنند. اینکه بازیگری ژانر کمدی را بدانیم به معنای دانستن چگونگی جوک تعریف کردن نیست. بهترین راه برای بهبود بازی کمدی، دانستن همه ی ابعاد نمایشنامه است. شما باید بدانید چه اتفاقی می افتد. شما باید زیر و زبر همه چیز را بدانید. باید به کاری که انجام می دهید اشراف داشته باشید. نه تنها خط های خود را کاملا مسلط باشید، بلکه خط های هم بازی هایتان را حتی بهتر بدانید. انگیزه های آن ها را بدانید. نقاط ضعف و قدرت آن ها را به خوبی بشناسید. برای بازیگری ژانر کمدی باید تلاش زیادی کنید تا نکات ریز آن را فرابگیرید.

شما می توانید لحظات کوتاهی از جادو را با دقت و تیزهوشی بیافرینید! دانستن همه چیز درباره ی نمایش نامه باعث می شود اعتماد به نفس کافی را برای اجرا روی صحنه داشته باشید. زمانی که آرام هستید و احساس ریلکس بودن دارید، بازیگوشی و بذله گویی شما گل می کند. همه می توانند احساس خوبی از اجرای شما بگیرند و در آن زمان شما کاملا با بازیگری کمدی آشنایی دارید.