در بخش خردسال

کارگردان: محدثه حقیقی

بازیگران منتخب هنرجویان

آوا محمدزاده
شایلین رحیمی خو
نفس ساریخانی
محمدامین عاشوری
آرنیکا پناهی
کیان زارعی
آرتین بهرامی
هیلدا حنیف زاده
آرش دهقان
النا حکیم زاده
مبینا کلاتی
ابوالفضل قاسمی
لیلیان انصاری
رومیسا طاهری
آیسا نوری
گلوریا ملکی
ویانا یوسف زاده

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting