در بخش کودک

کارگردان : امیر جوادی

بازیگران منتخب هنرجویان
حنانه کریمیان
آوا احمدی عطار
آدرینا افشار
ترنم حق شناس
ستایش استیری
آراد جواهری
سام میرزایی
نیکان خداداد

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting