در بخش نوجوان

کارگردان : امیر جوادی

بازیگران منتخب هنرجویان

النا پورصادقی
فرن حسنی نیا
پانیذ راعی
سارا صمیمی
فاطمه خزایی
فرنود حاجی آخوند زاده
ژوبین آبین
امیرحسین اسکندری
مهراس غلامرضایی
مانی اسلامی
محمدحسن زال فرد

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting