در بخش نوجوان

کارگردان : رشاد معینی

بازیگران منتخب هنرجویان

آیناز رضایی
آراد احمدآبادی
دیانا برزنونی
ارشیا نصرالهی
آپامه باقری
ستایش آقاگل نژاد
محمد صبوروند
النا احمدزاده
آتنا محمدی زاده
امیر پارسا عسکری
محمد مهدی نورائی
آرمین جداخانی

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acing