چوبدست های ورزیل
کارگردان : سبحان فرجی
هنرجویان منتخب :
مهدی پسر علی
دیانا برزنونی
غزل غلامی
الینا خاکی
ستاره مطیع پور
نرگس الله وکیلی
افشین علی اکبری
نگار علی اکبری
هنرجویان پسر ۱۱ تا ۱۵ سال برای شرکت با لینک زیر در ارتباط باشند
@SOBHANfrj

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting