در بخش کودک

کارگردان : پرستو رضایی

بازیگران منتخب هنرجویان

النا منیعی
رهام جهانی
محسن بابایی
فاطیما روستا
امیرعلی عزت نشان
پانیذ محمدی
روژین اله یاری

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting