باراکودا
(گروه دوم از بخش جوان)
کارگردان: امیررضا جلالی
هنرجویان منتخب :
آناهیتا وکیل الرعایا
کامیار نخعی
محمدحسین تاجیک
غزل خلیلی
آریانا فروهش
مائده سیفی پور
ملیکا رفیع نژاد
پانیذ بدیعی
مریم شیرازی
هلیا قاسمی جهان
مهدی مشهدی زاده
بهار حبیبی
امیرارسلان ابراهیمی

(ظرفیت تکمیل)

#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting