🎬 چهارمین جشنواره فیلمسازی پانیذ 🎬

📌اولین فراخوان انتخاب بازیگر جشنواره فیلمسازی پانیذ :

📽️خاموشی🎥

نویسنده وکارگردان:
علی‎اصغر خالوشاندیز
مشاور:
امیرعلی محسنی

بازیگران مورد نظر👇🏼👇🏼👇🏼

1- پسر، 14 یا 15 ساله، ریزاندام
2- پسر، 14 یا 15 ساله، تقریباً درشت و تپل
3- مرد، 37 تا 40 سال، کمی درشت
4- چهار پسر نوجوان، 13 تا 15 سال

تاریخ تست حضوری:
پنجشنبه، 25 اردیبهشت
ساعت:18الی19

#چهارمین_جشنواره_فیلم_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting