هنرجویان عزیز لطفا توجه فرمایید 📣

‼️جهت حفظ سلامت هنرجویان و رعایت پروتکل های بهداشتی، از ورود هنرجویانی که ماسک به همراه ندارند جلوگیری می شود.‼️

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting