شاید برای بسیاری از والدین این سوال مطرح باشد که چرا باید کودکانمان را به دوره‌ها آموزش بازیگری بفرستیم؟ در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت، این دوره‌ها تنها آموزش یک حرفه شغلی به شمار نمی‌آید؛ بلکه، یادگیری مهارت‌های گوناگونی برای زندگی و ورود کودکان به جامعه می‌باشد.

چرا باید کودکانمان را به دوره‌های آموزش بازیگری بفرستیم؟

بازیگری یکی از دوره هایی است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از متخصصان آموزش و پرورش کودکان را به خود جلب کرده است؛ زیرا، از مزایای بسیاری برخوردار است و کودکان در دوره‌های آموزش بازیگری علاوه بر یادگیری مبانی این رشته هنری، برخی از اصول زندگی و ورود به اجتماع همانند تقویت اعتماد به نفس، خودباوری و  تجربه زندگی با نقش‌های گوناگون را می‌آموزند. از این طریق، تجربه همزیستی آنان افزایش می‌یابد. به‌همین دلیل، بسیاری از متخصصان امور آموزشی، والدین را به آموزش کودکان در رشته بازیگری تشویق می‌کنند.

چرا باید کودکانمان را به دوره‌های آموزش بازیگری بفرستیم؟

زیرا، افزون بر مزایای مذکور، بازی در نقش افراد دیگر باعث تقویت خلاقیت، هوش، بیان قوی و ارتباط اجتماعی قوی در کودکان می‌شود. ارتباط اجتماعی را می‌توان یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی به شمار آورد که توان آن در کودکی شکل گرفته و بنیان آن مستحکم می‌شود. کلاس‌های بازیگری باعث می‌شود تا کودکان حین تمرین بازیگری، زندگی در نقش افراد مختلف، الگوبرداری از شیوه‌های صحیح صحبت کردن و نحوه بیان خواسته‌های خود را به درستی فراگیرند.

در پاسخ به این سوال می توان گفت زیرا شیوه زندگی در جامعه را آموخته و تجربه همزیستی‌شان افزایش می‌یابد.

به‌طور عمومی کودکان به دو دسته تقسیم می‌شوند. نخست، کودکانی که به درستی قادر به ارتباط با اطرافیان خود نبوده و در ارتباط با اطرافیان دچار اشتباهاتی می‌شوند و گروه دوم، به صورت ذاتی و یا با کمک پدر مادر خود این مسائل را فراگرفته و قادرند نیازهای خود را مطرح نموده و با اطرافیان خود در تعامل باشند. شرکت هر دو گروه در کلاس‌های بازیگری باعث می‌شود تا کودکان بتوانند این مهارت را تقویت نموده و از همان دوران کودکی برای ورود به جامعه آماده شوند. به‌همین دلیل، توصیه می‌شود تا کودکان خود را برای پرورش و آمادگی ورود به جامعه در کلاس‌های بازیگری کودک پانیذ ثبت نام نمایید تا برای نخستین گام‌های کودکانشان برای حضور در اجتماع آماده شوند.