آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

گلوریا ملکی

را برای فیلم کوتاه “گرداب”

کارگردان : ابوالفضل عنصرپور

از طریق این فراخوان تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting