22
مه

انتخاب هنرجو پانیذی برای پروژه صوتی جنون

 

 

آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو
پانته آ آشتیانی🌹
را برای پروژه صوتی”جنون”🎧

رادیو نمایش(پادکست)📟

کارگردان : امیر حسین جلالیان👌

از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر را داریم🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting