آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

هلیا جوکار🌹

را برای یک موزیک ویدئو🎬

از طریق این فراخوان تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting