آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

فرزان جلالی

را برای فیلم سینمایی ” آفتاب نیمه شب ”

کارگردان : شهریار بحرانی

برای جشنواره فجر

برای این فراخوان تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم