آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

روژین الله یاری

را برای فیلم کوتاه “دیگه خانوم شدی”

کارگردان : امید توتونچی

از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting