آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو
رهام حیدر علی
را برای فیلم کوتاه طعم شیرین تاریکی(نقش اصلی) به کارگردانی میترا رئیس محمدی تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting