آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

هستی زندی🌹
هستی دهقان 🌹
کیمیا جعفری 🌹
ملیکا افسری راد🌹
معصومه فخر ذاکری🌹

را برای فیلم کوتاه تعویق🎬

از طریق این فراخوان👌

تبریک گفته و آرزوی درخشش تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر را داریم 🌹
برای دریافت آدرس با لینک زیر در ارتباط باشند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting