آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

ملیسا عباس نژاد🌹

را برای این فراخوان تبریک گفته و آرزوی درخشش تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر را داریم🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانيذ_هستم
@paniz_acting