آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

آوا محمدزاده

را برای فیلم سینمایی مجلس کابوس
از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمام هنرجویان در عرصه هنر را داریم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting