آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

یکتا محمودی 🌹
الینا صادقی 🌹
نازنین زهرا غریبی 🌹
ترنم آهنگر 🌹
پارمین نخبه زعیم 🌹
نورا حنیفه زاده 🌹

برای پروژه فیلم کوتاه کاندید شده اند🎬

از طریق سایت رسمی آموزشگاه👌

فردا ساعت ۱۲درآکادمی حضور یابند🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting