آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

آرتین گلچین
مانلی فراهانی
مهدی قبولیان
عرشیا فرشخواهی

را برای مستند داستانی “فرزند پروری”

کارگردان : فرید میرخانی

از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting