هنرجويانى كه اسامى ايشان در ادامه ذكر مي شود از طريق مراجعه حضورى كارگردان به
🎭هجدهمين جشنواره تئاتر پانيذ🎭
براى فيلم كوتاه كانديد شده اند.
لطفا جهت هماهنگى جهت تست حضورى به لينك
زير پيام دهيد.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
@panizazmoon
محمدامین احمدی🎬
صدرا محرمى🎬
مسیحا معصومی🎬
پارسا محمدبیگی🎬
یزدان رحیمی🎬
شایان سلطانی🎬
سینا لواسانی🎬
على فراهانى🎬
#من_يك_پانيذى_هستم
#خانواده_بزرگ_پانيذ
@paniz_acting